სერტიფიცირებული ხარისხი


The NCP Label (ბუნებაზე მზრუნველი პროდუქტი) სერტიფიკატი:

 • გამოყენება მხოლოდ ორგანული ნედლეული
 • გმო -ს და ფერმენტების გარეშე
 • ოპტიმალურად ბიოდაშლადი
 • გადამუშავებადი შეფუთვა
 • კონტროლდება გერმანიის EcoControl-ის მიერ

 

The NCS Label (ბუნებრივი კოსმეტიკის სტანდარტი) სერტიფიკატი:

 • მხოლოდ ორგანული ნედლეულის გამოყენება
 • გმო -ს გარეშე
 • მიკროპლასტიკის გარეშე
 • პარაბენების, სილიკონის და ფტალატების გარეშე
 • ეკოლოგიურად მეგობრული, გადამუშავებადი შეფუთვა
 • კონტროლდება გერმანიის EcoControl-ის მიერ


 
 

The CSE სერტიფიკატი წარმოადგენს:

 • ბიზნესის მდგრადი მართვის “ბიზნეს - ეთიკის ასოციაციის” სერტიფიკატი
 • CSE = სერტიფიცი რებული მდგრადი ეკონომიკა
 • არა მარტო სუფთა პროდუქტების სერტიფიცირება, ეს ნორმები მოიცავს მთელ კომპანიას. ეკოლოგიური პროდუქტების მოთხოვნილებებთან ერთად, სერტიფიცირდება კომპანიის სოციალური და ეთიკური ორიენტაციებიც.
 

ვეგეტარიანელთა საზოგადოების მიერ სერთიფიცირება:

 • რ შეიცავს ცხოველურ ინგრედიენტებს; 
 • არ ატარებს არანაირ ცდებს ცხოველებზე; სონეტის ყველა პროდუქციას აქვს მკაცრი ვეგეტარიანული

საზოგადოების იარლიყი (Vegan Society Label) გარდა Sonett -ის   სამი პროდუქციისა (Sonett შალის მოვლა, Sonett ლაქების საპონი, Sonett იატაკის საწმენდი ხსნარი, ეს პროდუქცია შეიცავს ცხოველურ ინგრედიენტებს)
 
 

იარლიყი „STOP CLIMATE CHANGE“ გარანტიაა:

 • რომ ყველა CO2 ემისიები კომპენსირებულია და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას ემისიების შემამცირებელ კონცეფციაზე.