Etiketten Ecogarantie garanterar:

  • Användning av råvaror från certifierad ekologisk odling
  • Inga enzymer från genetiskt förändrade mikroorganismer
  • Optimal biologisk nedbrytning
  • Kontroll genom Certisys Belgien

 
 

CSE-etiketten står för:

  • Certifiering av hållbar företagsledning genom Sammanslutningen för tillämpad näringslivsetik
  • CSE = Certified Sustainable Economics
  • Denna certifiering gäller, i motsats till produktcertifiering, hela företaget. Förutom ekologiska krav certifieras dessutom den sociala och etiska företagsinriktningen.
 

Etiketten Vegan Society garanterar:

  • Inga ingredienser från djur
  • Sonett genomför inga djurförsök och låter inte andra genomföra det åt sig
Med undantag av Sonett ullkur, Sonett galltvål fast och flytande och Sonett golvmoppningsmedel, som innehåller ämnen från djur, bär alla Sonett produkter Vegan Society-etiketten.
 
 

Det är den högsta standarden för omfattande CO2-analys och -certifiering:

  • Certifieringen garanterar analys av hela företaget vad gäller CO2-utsläpp och full transparens av CO2 orsakande processer. Analysen visar att Sonett producerar nästan inga CO2-utsläpp genom uppvärmning och elenergi.