Фирмена Презентация

Sonett е сред пионерите в производството на екологични перилни и почистващи препарати от 1977 година насам. 

Днес продуктите на Sonett може да намерите почти във всички европейски страни. Интересът към нашите продукти нараства и в страните извън Европа. Седалището на фирмата се намира в Дегенхаузен, близо до езерото Боден. Близо 90 % от продуктите на Sonett  се продават в био-магазини. За Sonett  работят четиридесет служителя, а предприятието постоянно се разраства.

Sonett Профил


Географско положение: Производствената база на Sonett се намира в Дегенхаузен, на север от град Юберелинген, близо до езерото Боден.

Служители: За компанията работят около 90 души. Допълнително още 25 души от дома за хора със специални нужди Кемпхил Леендорф работят за Sonett.

Правна форма: Sonett Акционерно дружество, Sonett Управление на Акционерното дружество, Фондация Sonett

Ръководство: Беате Обердорфер, магистър инженер-химик
Герхард Хайд, магистър икономист

Пазар и позициониране: Продуктите на Sonett предлагат в повече от 45 държави и се продават предимно в био-магазини.

Sonett Building

Начален импулс и мисия
 

Началният импулс за създаването на продуктовата линия Sonett е грижата за водата като носител на живота. Водата е всъщност основното средство за пране и почистване. Посредством лесно и напълно разградими суровини като чист растителен сапун, повърхностноактивни захариди и минерали като сода и силикати ние подпомагаме почистващата сила на водата и  нейното бързо възвръщане в естествения кръговрат на природата. Прането и почистването са културен феномен, който е благотворен за човека, но натоварва водата. Разбираме нашата задача в това да приведем по градивен начин прането и почистването в хармония с природата и най-вече с водата.
 

 

Философия

Нашето разбиране за предприемачество и качество се основава на антропософската духовна наука.
 

Образна диагностика на водата

Началото на развитието на Sonett перилни и почистващи препарати започва  в края на 60-те години на 20 век с научните изследвания, които се провеждат от  естествоизпитателя Йоханес Шнор в Института по водните течения в Херишрид.

За да се оцени качеството на водите и на питейната вода в Института се разработва метод, който освен обичайния анализ на отделните вещества, които се съдържат във водата като тежки метали, пестициди, хлорирани органични съединения и т.н., прави цялостна качествена оценка на водата. Това се прави с помощта на образната диагностика на водната капка.
Методът на образната диагностика на водната капка дава информация за качеството на водата, като носител на живота и като храна. Използвайки този метод, Йоханес Шнор открива повърхностно активни вещества могат в питейната вода. Тези повърхностноактивни вещества, са дошли главно от остатъци от перилни и почистващи препарати, които не са се разградили в природата. Тези остатъци попадат и в подземните води, но също така и в езера и реки, и там са образуват големи планини от пяна, основно покрай бентове и шлюзове. Много по-късно, бяха приети закони за минималната разградимост на повърхностно активните вещества.
Шокът от състоянието на водите кара Йоханес Шнор да започне разработването на нов екологично чист препарат. Принципът на този нов препарат е: бърза и 100% биоразградимост на всички миещи съставки и възможно най-голяма ефикасост в използването на суровини и материали.

чиста изворна вода сравнително чиста вода от тръбопровод  вода със съдържание на перилни препарати
                           


Source: Learning to Understand Water, Institute of Flow Sciences,
Herrischried 1995

 


 

Динамизиращи Добавки

За да подпомoгнем ренатурирането на отпадъчните води прибавяме към перилните и почистващи препарати на Sonett ритмизирани в олоид субстанции и за производството на препаратите използваме вода, завихрена в 12 яйцевидни стъклени камери.

 

Подбор на използваните суровини

Всички използвани съставки са биоразградими и не съдържат ензими, петрохимични тензиди, аромати, оцветители, консерванти, активиращи избелители и т.н.
 

Суровини от контролирани биодинамични и биологични насаждения

Използваме маслиново масло, рапично масло, слънчогледово масло и палмово масло, които имат 100 % контролиран органичен произход. Всички наши етерични масла са 100 % био сертифицирани.
 

Източници на енергия

Половината от електрическата енергия, която използваме идва от малка водноелектрическа централа, която се намира в близост до предприятието, а другата половина идва от GREENPEACE ENERGY. Съвместно с друго предприятие ползваме обща отоплителна система с биогориво.

Сертифицирано екологично качество

Цялата продуктова гама на Sonett има сертификат ECOGARANTIE, знакът за първокласно качество на екологичните перилни и почистващи препарати.

Sonett притежава сертификат  Stop Climate Change. Това е най-високият стандарт за CO2 анализ и сертифициране.
Сертификатът гарантира анализ на целия производствен процес от гледна точка на въглеродни емисии и пълна прозрачност на процесите, които предизвикват тези емисии. Анализите показват, че Sonett почти не произвеждат емисии от отопление и електрическа енергия.

Сертифицирано устойчиво управление на предприятието:

От 2015 година Sonett е сертифицирано предприятие по стандарта за устойчива икономика CSE, като сертифиактът е издаден от Обществото за приложна производствена етика.  За разлика от продуктовото сертифициране, този сертификат е за цялото предприятие. Освен екологичните изисквания, се сертифицират социалните и етичните ангажименти на производителя.
 
 

Собственост за обществена полза:

Управлението на капитала ние разбираме не като частна, а като обществена дейност. По тази причина Дружеството с идеална цел Фондация Sonett е единствен собственик на Sonett  Акционерно дружество. Фондацията подпомага общественополезни инициативи, например в областта на изследването на водата, на развитието на алтернативни на  опитите с животни методи на изследване и на образованието в областта на градивните сили, както и инициативи за опазване на околната среда, инициативи в областта на културата и изкуството в духа на антропософията.
Чрез тази структура предприятието Sonett вече не е частна собственост и не може да бъде продадено или унаследено. Това е гаранция, че Sonett ще се управлява от хората, които са способни на това и разположението на техния дух се намира в съзвучие с мотото на Sonett:

Био перилни, почистващи препарати и сапуни, които опазват носителя на живота - водата

Sonett-лого

                    

Производствена база


Цялата гама течни и прахообразни перилни и почистващи препарати и течни сапуни се произвеждат в предприятието на Sonett в Дегенхаузен.
 
Голяма част от работата по поставянето на етикети се извършва от обитателите на дома за хора със специални нужди Кемпхил Леендорф. Това дава възможност за много гъвкава работа на малки партиди, което е нужно, като се има предвид на големия брой езици, на които продуктите се етикетират. За Леендорф това сътрудничество означава смислени работни места за социална терапия и допълнителни приходи за обитателите.

Партньори


Приблизително 50 % от продуктите на Sonett се изнасят в повече от 45 държави, 50 % се продават в Германия, предимно в био-магазини. Една част от продуктите се доставят директно в домове за хора с увреждания, домове за възрастни хора, училища и детски градини.

От лятото на 1996 година производствената база на Sonett се намира в Дегенхаузен, на 15 км северно от град Юберелинген, близо до езерото Боден. В близост се намира и домът за хора със специални нужди Кемпхил Леендорф работят за Sonett. Голяма част от работата по поставянето на етикети се извършва от обитателите на дома за хора със специални нужди Кемпхил Леендорф. Това дава възможност за много гъвкава работа на малки партиди, което е нужно, като се има предвид на големия брой езици, на които продуктите се етикетират. За Леендорф това сътрудничество означава смислени работни места за социална терапия и допълнителни приходи за обитателите.