Virksomhed

Sonett – har lige siden 1977 været blandt pionererne indenfor vaske- og rengøringsmidler med økologiske ingredienser

Nu forhandles Sonett´s produkter i næsten alle lande i Europa, og også uden for Europa vokser efterspørgslen. Vores firma har hjemme i Deggenhausertal i nærheden af Bodensøen.

Ca. 90% af Sonett-produkterne forhandles gennem helsekostforretninger.
 

Sonett portræt


Geografisk beliggenhed: Sonett er hjemmehørende i Deggenhausen, Sydtyskland, 15 km nord for Überlingen ved Bodensøen.

Medarbejdere: ca. 90 medarbejdere. Derudover har vi 25 medarbejdere med specielle behov fra Camphill-værkstederne Lehenhof, som udelukkende arbejder for Sonett. Sonett er i løbende vækst.

Virksomhedsform: Sonett GmbH, Sonett Vermögensverwaltung GmbH (Sonett Formueforvaltning GmbH), Stiftung Sonett

Ledelse: 
Beate Oberdorfer, Dipl. Levnedsmiddel-kemiker
Gerhard Heid, Dipl. Købmand

Marked, udbredelse: Sonett forhandles primært i naturkostforretninger.
Sonett produkter distribueres over hele verden i mere end 45 lande og på 15 sprog.


Sonett Building

Inspiration og opgave

Inspirationen for Sonett-produktsortimentet er omsorgen og ansvaret for vand som basis for alt liv. Vand er det egentlige vaske- og rengøringsmiddel. Ved let- og fuldstændig nedbrydelige råmaterialer, som ren plantesæbe, sukkertensid og mineraler som soda og silikat, understøtter vi vandets rengøringskraft og fremmer samtidig den hurtige tilbageføring og genindtræden i naturens kredsløb. Vask og rengøring er et kulturfænomen der er en hjælp for personer, men en belastning for vandet.
Vask og rengøring på bæredygtig vis, i harmoni med naturen og specielt med vandet, er det vi forstår ved vores opgave.

Filosofi

Vores virksomheds- og kvalitetsbegreb bygger på den antroposofiske åndsvidenskab.
 

Dråbebilledmetode

Starten af udviklingen af Sonett vaske- og rengøringsmidler er baseret på forskning der blev udført af videnskabsmanden Johannes Schnorr på Institut for strømningsvidenskab i Herrischried i slutningen af 1960'erne.
 
For vurdering af kvaliteten af grundvand og drikkevand blev der udviklet en metode, der udover den almindelige analyse af de enkelte stoffer som tungmetaller, pesticider, organsiek klorforbindelser m.m. også vurderer vandkvaliteten i sin helhed. Dette sker ved hjælp af et dråbebillede (dråbebilledmetode).
 
Dråbebilledmetoden fortæller om andets kvalitet som bærer af liv og som levnedsmiddel. Ved hjælp af denne metode kunne Johannes Schnorr påvise tensider i drikkevand. Disse tensider stammede frem for alt fra vaske- og rengøringsmidler, der ikke eller kun utilstrækkeligt blev nedbrudt i naturen. Disse rester blev fundet i grundvand, søer og floder og medførte der store skumbjerge ved dæmninger og sluser. Først langt senere blev der etableret lovgivning der krævede en mindste nedbrydelighed for tensider.
 
Chokket over vandet tilstand medførte J. Schnorr's udvikling af et nyt miljøvenligt vaskemiddel. Grundlaget for dette vaskemiddel var: hurtig og 100% biologisk nedbrydelighed af alle indholdsstoffer og størst mulige besparelse i brugen af råmaterialer.
 
Dette var fødslen af Sonett's byggeklodssystem.
godt
kildevand
middelmådigt
ledningsvand
 
Vaskemiddel
i vand
                           


 

Kilde: Lær forståelse af vand, Institut for strømningsvidenskab, 
Herrischried 1995
 


 

Dynamiserede præparater

For at fremme at det brugte vand får sine naturlige kvaliteter tilbage, anvender vi balsamiske
vaskemiddeltilsætninger, som er rytmisk bearbejdet efter det såkaldte oloidprincip. I produktionen arbejder vi med
procesvand som hvirvles rundt i 12 ægge-formede glaskolber.
 

De anvendte råstoffer

Alle anvendte indholdsstoffer er fuldstændig biologisk nedbrydelige og indeholder ingen enzymer, ingen petrokemiske tensider, ingen blegemiddelaktivatorer eller syntetiske dufte, farvestoffer og konserveringsmidler.
 

Råstoffer fra certificeret biodynamisk og økologisk planteavl

Vi anvender olivenolie, rapsolie, solsikkeolie, kokos- og palmefedt, som  kommer fra 100% certificeret økologisk dyrkede planter. 100% af vore æteriske olier er af certificeret økologisk kvalitet.
 

Energikilder

Den ene halvdel af vores elektricitet får vi direkte fra et lille vandkraftværk i umiddelbar nærhed af os; den anden halvdel får vi fra Greenpeace Energy. Sammen med værkstederne i Camphill Lehenhof driver vi et fælles varmeværk med træflis.
 

Certificeret økologisk kvalitet

Hele Sonett sortimentet er certificeret efter kriterierne for Ecogarantie – Premium mærkningen for økologiske vaske- og rengøringsmidler i bioforretninger. Mærket Ecocontrol er en garanti for at de kvalitetskriterier som er specielle for Sonett, bliver regelmæssigt afprøvet og bekræftet af en uafhængig kontrolinstans.

Sonett er certificeret med mærkningen Stop Climate Change. Dette er den højeste standard inden for omfattende analyser og certificering af CO2-forbrug. Denne mærkning certificerer analysen af Sonett’s CO2-forbrug og gennemsigtighed i forhold til alle processer, der udvikler CO2. Denne analyse viser, at Sonett næsten ikke udvikler CO2.

Certificeret bæredygtig forretningsledelse
 

Siden 2015 har Sonett været certificeret i henhold til CSE standarden (Certified Sustainable Economics) for Foreningen for Anvendt Virksomhedsetik (Association for Applied Business Ethics). I modsætning til rent produktcertificering, omfatter denne certificering hele virksomheden. Udover de økologiske produktkrav er virksomhedens sociale og etiske retningslinjer certificeret.

 

Fælles ejendom
 

For os er selskabskapital ikke en privat sag, men snarere et fælles gode. Det er derfor, at vi har overført aktierne i Sonett selskabet til en fond. Denne non-profit fond for Sonett fremmer vandforskning, udvikling af alternative testmetoder, som ikke indebærer dyreforsøg, uddannelse i forbindelse med forskning i formative kræfter, såvel som andre økologiske, kulturelle og kunstneriske initiativer der rummer den antroposofiske ånd.
Desuden, ved at tage dette skridt, kan hele Sonett virksomheden ikke længere testamenteres eller sælges, og grunden er blevet ideelt forberedt til fremtidige generationsskift. Dette betyder, at selskabet Sonett ikke er afhængige af et familiemedlem eller finansiel styrke, men blot på efterfølgerens evne til at lede virksomheden i Sonetts ånd og opfyldelsen af Sonetts mottoer:
SONETT
Midler til vask og rengøring,
som værdsætter vandet
som bæreren af alt levende.
 

Sonett logo


                    

Produktionsfaciliteter


Hele sortimentet af flydende og pulverformede vaske- og rengøringsmidler produceres på Sonett's faciliteter i Deggenhausen. Vores flydende sæber produceres i en proces, hvor der i stedet for almindelig energiintesiv sæbeproduktion benytter en omsætning af olie til sæbe uden energitilførsel.
 
En stor del af vores etiketteringsarbejde udføres af Camphill-værkstederne Lehenhof. Dette giver Sonett en mulighed for ar arbejde yderst fleksibelt med små batches, og medfører en perfekt funktion af etikettering på mange sprog. For Lehnenhof-værkstederne byder samarbejdet på meningsfulde socialterapeutiske arbejdspladser og indkomster for de ansatte.

 

Partner


Ca. 50% af den samlede produktion hos Sonett sælges over hele verden i mere end 45 lande, ca. 50% omsættes i Tyskland. Den primære forhandling sker ved naturkostgrossister med ca. 90% af vores samelde omsætning. En mindre del afsættes direkte til handicapinstitutioner, plejehjem, skoler og børnehaver.  

 
Udover høje krav til økologisk kvalitet af vores produkter og de inkluderede værdier som dyre råmaterialer og produktionsmåder, hører de lavest mulige priser til vores koncept.
For produktion af håndsæbe, sæbegranulat og desinfektionsmidler samarbejder vi med flere mindre firmaer i Tyskland og Østrig.

Siden sommeren 1996 har Sonett GmbH haft hovedkontor i Deggenhausertal, ca. 15 km nord for Überlingen ved Bodensøen. I den umiddelbare nærhed findes Camphill-værkstederne Lehenhof, en institution for handicappede voksne. En stor del af vores etiketteringsarbejde udføres af ansatte på Lehenhof. Dette giver Sonett en adgang til fleksibel drift, og for Lehenhof-værstederne medfører samarbejdet socialterapeutiske arbejdspladser og indtægter for de ansatte.