Onderneming

Sonett behoort sinds 1977 tot de pioniers op het gebied van ecologische was- en reinigingsmiddelen.

Sonett producten zijn inmiddels in bijna alle Europese landen verkrijgbaar, en ook buiten Europa neemt de vraag voortdurend toe. Ons bedrijf is gevestigd in het Duitse Deggenhausertal, in de omgeving van het Bodenmeer.
Ca. 90% van de Sonett producten wordt via de natuurvoedingshandel verkocht.

Sonett portret


Geografische plaats: Sonett is gevestigd in Deggenhausen in Zuid-Duitsland, 15 km ten noorden van Überlingen aan het Bodenmeer.


Personeel: ca. 90 medewerkers. Verder zijn er 25 hulpbehoevende medewerkers in de Camphill werkplaatsen Lehenhof, die uitsluitend voor Sonett werken. Sonett groeit voortdurend. 


Rechtsvorm: Sonett GmbH, Sonett Vermögensverwaltung GmbH, Stiftung Sonett

Bedrijfsleiding:  
Beate Oberdorfer, gedipl. levensmiddelenchemicus
Gerhard Heid, gedipl. koopman

Markt, verspreidingsgebied: Sonett wordt voornamelijk via de natuurvoedingshandel verkocht.
De producten van Sonett zijn wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 45 landen, en in 15 talen.
 
Sonett Building

Impuls en taakstelling


De basisimpuls voor de producten van Sonett is de zorg en de verantwoordelijkheid voor het water als drager van het leven. Water is het eigenlijke was- en reinigingsmiddel. Door middel van gemakkelijk en volledig afbreekbare grondstoffen, zoals zuiver plantaardige zeepsoorten, suikertensiden en mineralen als soda en silicaten, ondersteunen wij de reinigende kracht van het water en bevorderen tegelijk dat het snel wordt afgevoerd en terugkomt in de kringloop van de natuur. Wassen en reinigen is een culturele verworvenheid die nuttig is voor de mens, maar tegelijk het water belast. Wassen en reinigen op een opbouwende manier in overeenstemming met de natuur en met name met het water te brengen – dat beschouwen wij als onze taak.
 

Filosofie


Onze ondernemings- en kwaliteitsfilosofie is gebaseerd op de antroposofische geesteswetenschap:
 

Druppelbeeldmethode

Het ontwikkelen van de was- en reinigingsmiddelen van Sonett is gestart naar aanleiding van onderzoek van de natuurwetenschapper Johannes Schnorr aan het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried aan het einde van de jaren 1960.
Voor het beoordelen van de kwaliteit van oppervlaktewater en drinkwater werd daar een methode ontwikkeld waarmee naast de gebruikelijke analyses op afzonderlijke stoffen, zoals zware metalen, pesticiden en organische chloorverbindingen, de kwaliteit van het water holistisch wordt beoordeeld. Dit gebeurt met behulp van een druppelbeeld (druppelbeeldmethode).

De druppelbeeldmethode kan uitsluitsel geven over de kwaliteit van het water als levensdrager en als levensmiddel. Met behulp van deze methode kon Johannes Schnorr tensiden in het drinkwater aantonen. Deze tensiden waren voornamelijk afkomstig van resten van was- en reinigingsmiddelen die in de natuur niet of onvoldoende afgebroken waren. Deze resten kwamen in het grondwater, maar ook in meren en rivieren terecht en veroorzaakten daar enorme schuimbergen bij stuwdammen en sluizen. Pas veel later kwamen er wetten die een minimale afbreekbaarheid van tensiden eisten.

Dit schokkende inzicht in de toestand van het water leidde bij J. Schnorr tot het idee voor een nieuw milieuvriendelijk wasmiddel. Het beginsel voor dit nieuwe wasmiddel was: alle ingrediënten van het wasmiddel moeten snel en voor 100% biologisch afbreekbaar zijn en de grondstoffen moeten zo zuinig mogelijk worden toegepast.

Dit was het moment waarop het modulaire principe van Sonett geboren werd.
 
Goed
bronwater 
Matig
leidingwater
  
Wasmiddel
in het water

Bron: Wasser verstehen lernen, Institut für Strömungswissenschaften, 

Herrischried 1995
 


 

Gedynamiseerde toevoegingen

Om de renaturering van het gebruikte water te ondersteunen voegen wij aan Sonett was- en reinigingsmiddelen in de Oloid-menger geritmiseerde stoffen toe en werken in de productie met proceswater, dat in 12 eivormige glazen reservoirs tot wervelen wordt gebracht.

 

Keuze van de gebruikte grondstoffen

Alle gebruikte ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar en vrij van enzymen, petrochemische tensiden, geurstoffen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, bleekmiddelactivators, etc.
 

Grondstoffen uit gecontroleerde biologisch-dynamische en biologische teelt

Wij gebruiken olijfolie, raapolie, zonnebloemolie, kokos- en palmvet die voor 100% uit gecontroleerd biologische teelt afkomstig zijn. 100% van onze etherische oliën zijn van kbA kwaliteit.
 

Energie

De ene helft van onze elektrische energie betrekken wij rechtstreeks van een kleine waterkrachtcentrale in onze directe omgeving, de andere helft komt van Greenpeace Energy.
Samen met de Camphill werkplaatsen Lehenhof exploiteren wij een gemeenschappelijke houtspaanverwarmingsinstallatie.

 

Gecertificeerde ecologische kwaliteit

Het hele Sonett assortiment is gecertificeerd volgens de criteria van ECOGARANTIE – het premium-merkteken voor ecologische was- en reinigingsmiddelen in biowinkels. Met ECOCONTROL wordt door een onafhankelijke certificeringsinstantie bevestigd dat wij voldoen aan de Sonett kwaliteitscriteria.

Sonett is gecertificeerd met het keurmerk Stop Climate Change. Dit is de hoogste standaard voor uitgebreide CO2-analyse en certificering. Het keurmerk garandeert de analyse van de hele onderneming met betrekking tot CO2-uitstoot en volledige transparantie van de CO2 veroorzakende processen. De analyse laat zien dat Sonett door verwarming en elektrische energie vrijwel geen CO2-uitstoot veroorzaakt.

 

Gecertificeerd duurzaam ondernemingsbeleid

Sinds 2015 is Sonett volgens de CSE standaard (Certified Sustainable Economics) gecertificeerd door de Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik. Dit label heeft, in tegenstelling tot zuivere productcertificering, betrekking op de gehele onderneming. Naast ecologische eisen aan de producten wordt bovendien de sociale en ethische instelling van de onderneming gecertificeerd.
 
 

Op algemeen nut gericht eigendom

Ondernemingskapitaal beschouwen wij niet als een private, maar als een gemeenschapsaangelegenheid. Daarom hebben wij de aandelen aan de onderneming Sonett overgedragen aan een stichting. De op het algemeen nut gerichte stichting Sonett bevordert wateronderzoek, het ontwikkelen van testmethoden als alternatief voor dierproeven, Bildekräfteforschung en andere ecologische, culturele of kunstzinnige initiatieven in de geest van de antroposofie.
Door deze stap is de hele onderneming Sonett tevens volledig bevrijd van de mogelijkheid van overerving en verkoop, waardoor een optimale basis is gelegd voor de toekomstige opvolging in de onderneming. Deze is nu niet meer afhankelijk van familiebanden of financiële draagkracht, maar kan vrij op grond van persoonlijke competentie en de geest van Sonett worden gestuurd, in de zin van ons motto:

SONETT
Middelen voor wassen en reinigen,
die het water respecteren
als drager van het leven.
 

Sonett-logo

                    

Productieplaatsen


Het hele palet van vloeibare en poedervormige was- en reinigingsmiddelen wordt geproduceerd in het Sonett bedrijf in Deggenhausen.
Onze vloeibare zeepsoorten worden gefabriceerd met een procedé waarin de olie zonder energietoevoer in zeep wordt veranderd, in plaats van het traditionele zeepzieden, waarvoor veel energie nodig is.
 
Een groot deel van het etiketteerwerk wordt in de Camphill-werkplaatsen Lehenhof uitgevoerd. Dit geeft Sonett de mogelijkheid heel flexibel in kleine hoeveelheden te produceren, en dat is in verband met de vele talen waarin wij etiketten nodig hebben een perfecte oplossing. Voor de Lehenhof-werkplaatsen levert deze samenwerking zinvolle sociaaltherapeutische werkplaatsen en inkomsten voor de mensen die hier werken en verzorgd worden.
 

Partners


Ca. 50 % van de totale productie van Sonett wordt verkocht in meer dan 45 landen wereldwijd, ca. 50% verkopen wij in Duitsland. Het voornaamste distributiekanaal is de natuurvoedingshandel, met ca. 90 % van onze totale omzet. Een kleiner deel gaat rechtstreeks naar instellingen voor gehandicapten, verzorgingshuizen, scholen en kinderdagverblijven. 

 
Wegens de hoge eisen die aan de ecologische kwaliteit van onze producten worden gesteld en de daarvoor benodigde waardevolle en dure grondstoffen en fabricagemethoden willen wij de producten aanbieden voor een zo laag mogelijke prijs.
Voor het maken van stukken zeep, zeepkorrels en desinfectiemiddelen werken wij samen met een aantal kleine bedrijven in Duitsland en Oostenrijk.

Sinds zomer 1996 is Sonett GmbH gevestigd in Deggenhausertal, ca. 15 km ten noorden van Überlingen aan het Bodenmeer. Vlak in de buurt bevinden zich de Camphill-werkplaatsen Lehenhof, een instelling voor gehandicapte volwassenen. Een groot deel van ons etiketteerwerk wordt uitgevoerd door de mensen die in de Lehenhof worden verzorgd. Dit geeft Sonett de mogelijkheid heel flexibel te werken en voor de Lehenhof-werkplaatsen levert deze samenwerking zinvolle sociaaltherapeutische werkplaatsen en inkomsten voor de mensen die hier werken en verzorgd worden.