Företag

Sonett – tillhör pionjärerna inom ekologiska tvätt- och rengöringsmedel sedan 1977


Sonetts produkter saluförs nu i nästan alla europeiska länder. Efterfrågan ökar stadigt även utanför Europa.
Företagets huvudkontor ligger i Deggenhausertal, Tyskland, nära Bodensjön.

Cirka 90 procent av Sonetts produkter säljs via hälsokostbranschen.


 

Sonett porträtt


Geografiskt läge: 
Sonett är beläget i Deggenhausen, norr om Überlingen vid Bodensjön.

Medarbetare:
Ca. 90 medarbetare. Härtill kommer 25 medarbetare i behov av särskilt stöd från   Camphill Werkstätten Lehenhof, som arbetar uteslutande för Sonett. Sonett växer kontinuerligt.
 

Juridisk form:
Sonett GmbH, Sonett Vermögensverwaltung GmbH, Stiftung Sonett

Företagsledning: 
Beate Oberdorfer, Dipl. livsmedelskemist
Gerhard Heid, Dipl. köpman

Marknad, utbredningsområde: 
Sonetts produkter säljs i mer än 45 länder över hela världen, till största delen via hälsokostbranschen.


Sonett Building

Impuls och uppgift


Utgångspunkten för Sonetts produktion är omsorg och ansvar för vattnet som förutsättningen för allt liv. Vattnet är det egentliga tvätt- och rengöringsmedlet. Genom att använda råvaror som bryts ner lätt och fullständigt, så som växtbaserad tvål, sockertensider och mineraler som soda och silikat, understödjer vi vattnets egen rengöringskraft  och stödjer samtidigt att det snabbt återförs och införlivas i naturens kretslopp. Att tvätta och rengöra är en kulturell landvinning som i det att den gynnar människan samtidigt belastar vattnet. Att tvätta och rengöra på ett uppbyggande sätt, i samklang med naturen och särskilt med vattnet, ser vi som vår uppgift.

Filosofi


Vår företagsfilosofi och vårt kvalitetskoncept baseras på antroposofisk andlig vetenskap.
 

Droppbildsmetoden

Impulsen till att utveckla Sonetts tvätt- och rengöringsmedel går tillbaks på forskning som naturvetenskapsmannen Johannes Schnorr gjorde vid Institut für Strömungswissenschaften i Herrischried i slutet av 1960-talet.
 
För att bedöma kvalitén  hos vatten från olika platser och dricksvatten utvecklades en metod, som utöver de vanliga analyserna av enskilda ämnen som tungmetaller, pesticider, organiska klorföreningar osv. också bedömer vattnets kvalité ur ett helhetsperspektiv. Detta sker med hjälp av en droppbild (droppbildsmetoden).
Droppbildsmetoden kan säga något om vattnets kvalité som livsbärare och livsmedel. Med hjälp av denna metod kunde Johannes Schnorr påvisa tensider i dricksvatten. Dessa tensider kom framför allt från rester av tvätt- och rengöringsmedel som inte brutits ner alls eller otillräckligt i naturen. Dessa rester fanns i grundvattnet men också i sjöar och floder och medförde där stora berg av skum vid dammanläggningar och slussar. Först mycket senare skapades lagar som kräver stark nedbrytning av tensider .
Chocken över vattnets tillstånd gav J. Schnorr impulsen att skapa ett nytt miljövänligt tvättmedel. Utgångspunkten  för detta nya tvättmedel var en snabb och 100%-ig biologisk nedbrytning av alla tvättmedelsingredienser och största möjliga sparsamhet vid användandet av råvaror.
 
Då föddes Sonett Byggsatssystem.
Bra källvatten Vanligt kranvatten Tvättmedel
 i vatten
                           


Källa: Wasser verstehen Lernen, Institute of Flow Sciences,
Herrischried 1995

 


 

Dynamiserade ingredienser

Som en följd av vårt ansvar för att återbeliva spillvattnet, tillsätter vi till Sonetts tvätt- och rengöringsmedel  substanser som rytmiseras i den s.k. oloidblandaren, och i tillverkningen använder vi processvatten som sätts i virvelrörelser i tolv äggformade glasbehållare.

 

Urval av råvaror

Alla ingredienser som används är fullständigt biologiskt nedbrytbara och innehåller inga enzymer, petrokemiska tensider, dofter, färgtillsatser, konserverings- och blekmedel etc.
 

Råvaror från kontrollerade biodynamiska och ekologiska odlingar

100 % av oliv-, raps-, solros- och kokosoljorna samt palmfettet som vi använder kommer från kontrollerad ekologisk odling. Alla våra eteriska oljor är till 100% ekologiskt certifierade.
 

Energikällor

Hälften av vår el-energi får vi direkt från ett litet vattenkraft-verk i vår omedelbara närhet, den andra hälften får vi från GREENPEACE ENERGY. Tillsammans med Camphillverkstaden Lehenhof driver vi en gemensam vedflis-värmeanlägning.


Certifiering

Hela Sonett-sortimentet certifieras enligt kriterier utarbetade av de två ekoetiketterna ECOGARANTIE och ECOCONTROL. Sonett är den första tvättmedelstillverkaren med ECOGARANTIE-certifikat. Med etiketten ECOCONTROL kontrolleras och intygas av en oberoende certifieringsinstans att vi uppfyller Sonetts kvalitetskrav.

Sonett är certifierat av Stop Climate Change: Det är den högsta standarden för omfattande CO2-analys och -certifiering. Certifieringen garanterar analys av hela företaget vad gäller CO2-utsläpp och full transparens av CO2 orsakande processer. Analysen visar att Sonett producerar nästan inga CO2-utsläpp genom uppvärmning och elenergi.

 

Certifierad  hållbar företagsledning:

Sedan 2015 certifieras Sonett enligt CSE Standard (Certified Sustainable Economics) av Sammanslutningen för tillämpad näringslivsetik. Denna certifiering gäller, i motsats till produktcertifiering, hela företaget. Förutom ekologiska krav certifieras dessutom den sociala och etiska företagsinriktningen.
 
 

Allmännyttig egendom

Företagskapital anser vi inte vara en privat angelägenhet utan som allmän egendom. Därför har vi överfört andelarna i firman Sonett till en stiftelse. Den allmännyttiga Stiftelsen Sonett främjar vattenforskning, utvecklandet av alternativa testmetoder i stället för djurförsök, forskning om formbildande krafter, liksom andra ekologiska, kulturella och konstnärliga initiativ i antroposofins anda.
 
Genom detta kan därför företaget Sonett inte ärvas eller säljas och dessutom är därmed grunden lagd för företagets framtida ledning. Den är nu inte längre beroende av familjetillhörighet eller finansiell kraft, utan kan tas fritt av människor som har förmågan därtill och som omfattar Sonetts motto:
 
SONETT
Tvätt- och rengöringsmedel
som skonar vattnet -
förutsättningen för allt liv

Sonett-logo

                    

Produktionsplatser


Hela utbudet av tvätt- och rengöringsmedel som är flytande eller i pulverform framställs hos företaget Sonett i Deggenhausen.
Våra flytande tvålar framställs på ett sådant sätt att i stället för den vanliga energikrävande förtvålningsprocessen, så omvandlas oljorna till tvål utan någon som helst energitillförsel.
 
En stor del av etiketteringsarbetet utförs av omsorgstagarna vid Camphill-Werkstätten Lehenhof. Detta gör det möjligt för Sonett att arbeta mycket flexibelt med små uppdrag, som passar perfekt  till den mångfald av språk som behövs för våra etiketter. För Lehenhof-Werkstätten ger detta samarbete meningsfulla socialterapeutiska arbetsplatser  och inkomster för omsorgstagarna.

 

Partner


Ca. 50 % av Sonetts hela produktion säljs i mer än 45 länder över hela världen, ca. 50% säljer vi i Tyskland. Huvudsakligen säljs produkterna genom hälsokostbranschen med ca. 90 % av vår totala omsättning. En mindre del går direkt till vårdhem, äldreboenden, skolor och förskolor.    

 
Förutom högt ställda krav på den miljömässiga kvalitén på våra produkter, de värdefulla och dyrbara råvarorna och framställningssättet, hör till vårt koncept att erbjuda varorna till lägsta möjliga pris. För framställningen av fasta tvålar, tvålgranulat och desinficeringsmedel arbetar vi tillsammans med flera små företag i Tyskland och Österrike.

Sedan sommaren 1996 har Sonett GmbH sitt säte i Deggenhausertal, ca. 15 km norr om Überlingen vid Bodensjön. I omedelbar närhet finns Camphill-Werkstätten Lehenhof, en omsorgsverksamhet för vuxna med funktionshinder. En stor del av etiketteringsarbetet  görs av omsorgstagarna vid Lehenhof. Detta ger en möjlighet för Sonett att arbeta flexibelt, för Lehenhof-Werkstätten ger detta samarbete socialterapeutiska arbetsplatser och inkomster för omsorgstagarna.