şirket

Sonett – 1977 yılından beri Ekolojik Sertifikalı Temizlik Ürünleri Öncüsü

Sonett ürünleri hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde satılmaktadır.
Avrupa dışındaki ülkelerden gelen taleplerde de sürekli artış bulunmaktadır.
Firmamızın merkezi Kostanz gölü yakınlarındaki Deggenhauertal’dedir.
 
Sonett ürünlerinin yaklaşık % 90 ı organik mağazalar tarafından satılmaktadır.
Sonett’in şu anda 50 çalışanı bulunmakta ve sürekli bir büyüme içindedir.

Sonett Portre


Coğrafik Durum: Sonett’in merkezi Bodensee Gölü kenarındaki Überlingen şehrinin kuzeyindeki Deggenhausen’dedir.

Çalışanlar: Yaklaşık 90 çalışan. Ek olarak Camphill Werkstaetten Lehenhof Sosyal Terapi Topluluğu‘ndan 25 kişi de gereken zamanlarda Sonett için çalışmaktadırler. Sonett sürekli olarak büyümektedir.

Hukuki Durum: Sonett GmbH, Sonett Vermögensverwaltung GmbH, Stiftung Sonett

Yönetim: Beate Oberdorfer, Gıda Yüksek Kimyageri; Gerhard Heid, Yüksek Ekonomist; Peter Tontsch

Pazarlama Genişliği: Sonett ürünleri öncelikle organik mağazalarda olmak üzere 45 den fazla ülkede satışa sunulmuş bulunmaktadır.


Sonett Building

Impuls ve Amaç


Sonett ürünlerinin başlangıç dürtüsü tüm yaşayanların devamını sağlayan su için duyulan kaygı ve sorumluluktur. Su aslında esas temizlik maddesidir.  Saf bitkisel sabunlar, şeker tensidleri, soda ve silikatlar gibi kolay ve tam olarak parçalanabilen hammaddeler ile suyun temizleme gücünü destekliyoruz ve suyu tekrar doğal çevrimine geri döndürüyoruz. Yıkamak ve temizlemek insanın yararlandığı ve aynı zamanda suları kirlettiği bir kültür varlığıdır. Yıkamayı ve temizlemeyi doğayla ve özellikle de su ile uyum içine getirmeyi amacımız olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Felsefe


Sonett kurum felsefesi ve kalite anlayışı antroposofik spiritüel bilimlere dayanmaktadır.
 

Damla Resmi Yöntemi

Sonett Ekolojik Temizlik ürünleri’nin geliştirilmesinin başlangıcı, araştırmacı Johannes Schnorr’un  60’lı yılların sonunda Almanya’da Herrischried’deki  Akış Araştırmaları Enstitüsü’ndeki araştırmalarına dayanmaktadır.
 
Orada suların ve içme sularının kalitelerinin değerlendirilmesi için  ağır metaller, pestisitler, organik klor bileşikleri gibi maddelerin alışılmış  tek tek analizine ek olarak yeni bir yöntem geliştirildi. Böylece su kalitesinin tam olarak değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. 
Bu yöntemin uygulanmasında  bir su damlasının resminden yararlanılmaktadır.
 
(Bkz. aşağıdaki resim)

Damla Resmi Yöntemi, yaşamın esası ve önemli bir besin olan suyun kalitesi hakkında bilgiler verebilmektedir. Johannes Schnorr bu yöntem yardımıyla  içme sularındaki deterjanları belirlemeyi başardı. Bu deterjanlar doğada hiç ya da yeterli parçalanamayan deterjan kalıntılarından kaynaklanıyordu.  Bu kalıntılar yeraltı sularına kadar ulaştıkları gibi göllerde ve nehirlerde de dev köpük dağları oluşturarak barajlarda ve savaklarda ciddi sorunlara yol açıyorlardı. Ancak çok sonraki yıllarda deterjanların biyolojik parçalanmalarıyla ilgili yasalar çıkarılabildi.
 
Suyun durumuyla ilgili bu şok Johannes Schnorr’u  çevreye dost yeni bir deterjan konseptine yönlendirdi. Bu  yeni  temizlik ürünü için çıkış noktası :
“Tüm içerik maddelerinin hızlı ve % 100 olarak biyolojik parçalanması ve hammaddelerin mümkün olan en az miktarda kullanılması” olarak belirlendi.
 
 Sonett Modüler Sistemi  böylece doğmuş oldu.

İyi Kalitede Kaynak Suyu Orta Kalitede Su  Suda Deterjan
                           


Kaynak: Wasser verstehen Lernen, Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried 1995

 


 

Dinamikleştirilmiş  İçerik Maddeleri

Kullanılmış suyun daha sonra doğallaştırılmasını (arıtılmasını) desteklemek için SONETT ekolojik temizlik ürünlerine oloid şeklindeki mikserde ritim verilmiş maddeler eklenmekte ve üretim sırasında, 12 yumurta şeklindeki cam kaplar içinde hızlı ve girdaplı döndürülmüş proses suları kullanılmaktadır..

 

Kullanılan Hammaddelerin Seçimi

Kullanılan tüm hammaddeler  biyolojik olarak tamamen parçalanabilir yapıdadır ve alerji oluşturan maddeleri kesinlikle içermemektedirler. Yani enzimler, petrokimyasal tensidler (yüzey aktif maddeler), kokular, boyar maddeler, sentetik koruyucular, ağartma aktifleştiricileri ve bunlar gibi maddeleri içermezler.
 

Kontrol Altında Yapılan Biyodinamik ve Organik Tarım’dan Hammaddeler

Kullanılan zeytinyağı, kanola yağı, ayçiçeği yağı, hindistan cevizi yağı ve shea yağı % 100 kontrol altındaki organik tarım;  eterik yağların ise % 95 ı kontrol altında organik tarım kaynaklıdır.
 

Enerji Kaynakları

SONETT işletmesinde kullanılan elektriğin yarısı GREENPEACE ENERGY’den diğer yarısı ise yakınlarda bulunan bir küçük hidroelektrik santralden temin edilmektedir.  Isıtma için ise Camphill Workshops Lehenhof ile birlikte bir ağaç atıkları ısıtma sistemi kullanılmaktadır.

Sertifikalı Ekolojik Kalite

Tüm SONETT ürün paleti, ekolojik temizlik ürünleri için en önemli sertifikasyon kuruluşu olan ECOGARANTIE tarafından sertifikalandırılmış bulunmaktadır.

Bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu olan ECOCONTROL  ise  SONETT’in belirlediği kalite kriterlerinin uygulanmasını düzenli olarak kontrol etmekte ve belgelemektedir. 

Sonett ayrıca Stop Climate Change  tarafından da sertifikalandırılmış bulunmaktadır.
Bu, kapsamlı CO2 analizi ve sertifikasyonu ile ilgili en üst standarttır.
İlgili işaret, CO2 emisyonları ve CO2 oluşturan proseslerin saydamlığı ile ilgili tüm  işletme analizini sertifikalandırmaktadır.  Analizler Sonett’in ısıtma ve elektrik enerji ile ilgili hemen hemen hiç CO2 oluşturmadığını göstermiş bulunmaktadır.
 
 

SONETT hukuken  üçlü yapıdadır

SONETT OHG, 21 Ağustos 2014 tarihinde Freiburg Ticaret Sicil’de  adını SONETT GmbH olarak değiştirdi.

Sonett sermayesinin tam olarak nötralizasyonu için karar verici adım bu değişimle atılmış oldu. Bugüne kadar sadece Sonett’in tüm binaları, arsaları ve makine parkı, kamu yararına aitti. Yani Sonett’in mal varlığına sahip olan Sonett Vermögensverwaltung GmbH’nın hisseleri yıllardan beri kamu yararına çalışan Sonett Vakfına (Sonett Stiftung) aitti.

Sonett OHG işletmesinin bir GmbH’ya dönüştürülmesiyle hisselerinin  bir vakfa aktarılabilmesi için ön şartlar yerine getirilmiş oldu. Sonett şirketinin tamamı bu adım sayesinde özele ait olmaktan çıkarılmış ve artık tam olarak miras bırakılamaz ve satılamaz bir yapıya kavuşturulmuş olmaktadır. Böylece aile mensubiyetinden  veya mali güçten bağımsız ve tamamen kişisel yetenekler ile Sonett ruhunu temel alan bir şirket geleceği zemini hazırlanmış olmaktadır.

Sonett Vakfı, su araştırmaları, hayvan deneylerine alternatif test yöntemlerinin geliştirilmesi
gibi alanlarda kamu yararına insiyatiflere destek olmaktadır.

Sonett-logo

                    

Üretim


Sıvı ve toz halindeki temizlik ürünlerinin tamamı Sonett’in Deggenhausen’deki fabrikasında üretilmektedir.
Saatlerce süren ve enerji yoğun geleneksel sabun kaynatma yerine sıvı sabunlarımızın üretiminde yağları herhangi bir enerji kullanımına gerek olmadan sabuna dönüştüren yeni bir üretim yöntemi uygulanmaktadır.

Etiketleme işlemlerimizin önemli kısmı Lehenhof’daki Camphill atölyelerinde korumaya muhtaç insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede SONETT’i çok esnek bir şekilde küçük partiler halinde ve çeşitli dillerde etiketleme imkanına sahip olabiliyoruz.
Bu işbirliği Lehenhof Atölyeleri için anlamlı sosyal terapi iş imkanları , bakıma muhtaç kişilere de gelir temini sağlamaktadır.

 

Partner


Sonett’in toplam üretiminin yaklaşık % 50 si 32 Avrupa ülkesinde ve 15 Avrupa dışı ülkede, diğer % 50 si ise Almanya’da satılmaktadır. Toplam cironun yaklaşık % 90 ı ana satış kanalı olan organik toptancılar üzerinden gerçekleşmektedir. Küçük bir kısmı ise direkt olarak özürlüler organizasyonlarına, huzur evlerine, okullara ve çocuk yuvalarına gitmektedir.

Ürünlerimizin son derece yüksek ekolojik kalitesine ve buna bağlı olarak değerli ve pahalı hammaddelerine ve üretim yöntemlerine rağmen konseptimize uygun olarak mümkün olan en düşük fiyatlarla satışa sunuyoruz. Kalıp sabunların, granül sabunların ve dezenfeksiyon maddelerinin üretimi için Almanya’daki ve Avusturya’daki bir çok küçük işletme ile işbirliği yapıyoruz.

1996 yazından beri  Sonett GmbH’nın merkezi Bodensee Gölü kenarındaki Überlingen şehrinin yaklaşık 15 km kuzeyindeki Deggenhausertal’dedir. Yetişkin özürlüler için kurulmuş olan Camphill Werkstaetten Lehenhof’a direkt olarak komşu durumdadır. Etiketleme işlerimizin büyük kısmı Lehenhof’ta gerçekleştirilmektedir. Bu işbirliği Sonett’e esnek çalışma şartlarını, Lehenhof atölyelerine sosyal terapik iş olanaklarını ve oradakilere para kazanma şansını sunmaktadır.