Productie

Sonett kwaliteit

 
  • Alle wasactieve stoffen (tensiden) zijn afkomstig uit plantaardige grondstoffen en zijn daarom voor 100 % biologisch afbreekbaar.
  • Wij gebruiken geen petrochemische conserveringsstoffen, geen petrochemische geur- en kleurstoffen; al onze producten zijn vrij van enzymen.
  • Wij werken met zuivere plantenzeep gemaakt van olie die gecontroleerd biologisch-dynamisch of gecontroleerd biologisch geteeld is.
  • De geuren van onze producten zijn gecomponeerd uit natuurlijke etherische oliën die voornamelijk afkomstig zijn uit gecontroleerd biologische teelt of in het wild verzameld zijn.
  • Alle ingrediënten zijn volledig gedeclareerd.
  • Ons proceswater wordt in 12 eivormige glazen reservoirs gewerveld.
  • Onze balsamische wasmiddeltoevoeging worden in de Oloid ritmisch bewerkt.
  • Daardoor zijn alle Sonett producten uiterst huidvriendelijk en geschikt voor veel mensen met allergieën.
Sonett kwaliteitslijn
Om de kwaliteit van een product volledig te kunnen beoordelen moet men eerst het product zelf bekijken: de ingrediënten, de fabricagemethoden en de biologische afbreekbaarheid. De kwaliteit van een product wordt echter ook beïnvloed door de mensen die het maken, de sociale structuur van het bedrijf, de kapitaalsituatie, de samenwerking tussen fabrikant, verkopers en consumenten en niet in de laatste plaats door de impulsen, de motieven en de missie van de onderneming zelf.

Kwaliteitsstap 1


Keuze van de grondstoffen

Sonett was- en reinigingsmiddelen bevatten geen stoffen die als schadelijk voor het milieu, gevaarlijk voor de gezondheid of allergeen worden beschouwd.

Dit betekent dat er in de Sonett producten geen kunstmatige geur- en kleurstoffen, geen synthetische conserveringsstoffen, geen enzymen, geen fosfaten en optische bleekmiddelen, geen petrochemische, slecht afbreekbare bleekactivators en geen geheel of gedeeltelijk petrochemische wasactieve stoffen (tensiden) worden gebruikt.

Wasactieve stoffen

Het middelpunt van alle was- en reinigingsmiddelen zijn de wasactieve substanties. In principe gebruiken wij overal waar dat mogelijk is zuivere plantaardige zeep. Zeep is de wasactieve stof die het dichtst bij de mens en de natuur staat. Zeep is snel en volledig biologisch afbreekbaar en heeft in vergelijking tot alle andere wasactieve stoffen het bijzondere voordeel dat hij zich onmiddellijk na gebruik met de altijd in het afvalwater aanwezige kalk verbindt tot kalkzeep en daardoor zelf zijn effect op levende organismen neutraliseert (primaire afbraak). De kalkzeep wordt vervolgens voor 100 % door micro-organismen afgebroken tot C02 en H2O (secundaire afbraak).
Als ondersteuning van de zeep gebruiken wij kokosvetalcoholsulfaten en suikertensiden, gemaakt van kokosvet en suiker afkomstig uit mais- of aardappelzetmeel. Deze tensiden zijn door de onveranderde natuurlijke inwendige molecuulstructuur van de micro-organismen gemakkelijk herkenbaar en worden hierdoor snel en voor 100 % biologisch afgebroken. Wat de verdraagbaarheid voor mens en milieu betreft, staat deze tensidegroep het dichtst bij zeep.

Wij gebruiken geen geëthoxyleerde producten zoals vetalcoholethersulfaat of vetalcoholethoxylaten. Deze komen vaak voor in zogenaamd biologische wasmiddelen, waarvoor reclame wordt gemaakt met de beschrijving “niet-ionische tensiden op basis van plantaardige of hernieuwbare grondstoffen, goed biologisch afbreekbaar”. Achter deze voor de leek goed klinkende beschrijving gaan meestal tensiden schuil die voor een deel uit hernieuwbare grondstoffen bestaan en waarvan de moleculaire structuur wordt veranderd met behulp van het giftige, uit aardoliederivaten gewonnen, kankerverwekkende gas ethyleenoxide. Alle geëthoxyleerde tensiden bevatten bovendien ten gevolge van de fabricage altijd kleine hoeveelheden van het bekende gif dioxaan, waarvan de carcinogene en mutagene werking bekend is. 

Geurstoffen

Aan een deel van de Sonett producten zijn natuurlijke etherische oliën toegevoegd. Deze worden toegepast enerzijds omdat ze de bacteriegroei remmen, anderzijds ook voor het plezier en het prettige gevoel bij het wassen en schoonmaken. Natuurlijke etherische oliën die zich in de loop van het jaar in licht en warmte hebben ontwikkeld, hebben een harmoniserende invloed op de hele mens en worden daarom ook met succes gebruikt voor het genezen van lichamelijke en psychische aandoeningen.

Synthetische geurstoffen die van afval van de celstofindustrie worden gemaakt, zoals de massaal gebruikte vanilline, of synthetische geurstoffen op basis van aardoliederivaten, hebben juist een tegengestelde werking. Die leiden tot overprikkeling van het zenuwzintuigsysteem. Dit blijkt uit onderzoek in de VS en Europa bij hyperactieve kinderen. Vaak zijn goedkope etherische oliën aangelengd met synthetische geurstoffen.
 
Aanwijzing:
Onze producten bevatten principieel geen enzymen voor snellere afbraak van vet (lipasen), eiwit (proteasen) en zetmeel (amylasen) bij lage temperaturen.

Vrijwel alle conventionele wasmiddelen en ook alle afwasmiddelen voor vaatwassers bevatten enzymen. Enzymen zijn eiwitstoffen die in alle planten, dieren en mensen voorkomen en betrokken zijn bij alle stofwisselingsprocessen. Enzymen zijn dus geen chemische substanties die het vuil oplossen of binden, maar werken als bio-katalysatoren, die het vuil als het ware “opeten”. Ze worden geïsoleerd uit schimmels of bacteriën.

Dit is de wortel van een wezenlijk probleem. In een levend organisme zijn de enzymen gebonden en vervullen hun specifieke functie. Ze vormen een harmonisch bestanddeel van het levende wezen. Als ze uit deze organische samenhang worden losgescheurd om een speciaal effect te verkrijgen, kunnen de enzymen geen onderscheid meer maken tussen bijvoorbeeld vettige etensresten en vet van de menselijke huid en tasten via de wasmiddelresten in het gedroogde wasgoed de huid aan op plaatsen waar die het vochtigste is, aan nek, ellebogen, oksels, enz. Het gevolg daarvan is sensibilisatie, die tot allergieën kan leiden.

Daarbij komt nog de hele problematiek van de gentechniek. Tegenwoordige is al bijna 100 % van alle in wasmiddelen toegepaste enzymen afkomstig van gentechnisch gemanipuleerde micro-organismen. Als zulke door de mens kunstmatig tot extreme eenzijdigheid veranderde organismen in het milieu terechtkomen, zijn de gevolgen niet te overzien en niet meer ongedaan te maken.

Stofwisselingsproducten van zulke gemanipuleerde organismen krijgen we inmiddels binnen als stremselferment in Zwitserse kwaliteitskaas, als gistingsversneller in Franse champagne, als bakhulpmiddel in ons brood en als “waardevolle vitamineaanvulling” in zogenaamd functional food.
De nieuwste ontwikkeling gaat bij het manipuleren nog een stap verder. De eiwitstructuur van de enzymen zelf wordt genetisch veranderd, waardoor de ontstane enzymen niet meer in de natuur te vinden zijn. Als motief voor deze nog dieper gaande manipulatie in het organisme wordt bijvoorbeeld de betere hittestabiliteit of de grotere tolerantie tegen bleekmiddelen aangegeven.

Pas op als er geschreven staat: “Enzymen gegarandeerd niet gemanipuleerd”! Deze beschrijving wordt gebruikt voor enzymen die wel degelijk van gemanipuleerde micro-organismen afkomstig zijn, maar waarvan de eigen eiwitstructuur niet veranderd is. 

Kwaliteitsstap 2


Grondstoffen uit gecontroleerd biologische teelt

Naast de criteria van kwaliteitsstap 1 gebruiken wij steeds meer grondstoffen uit biologisch-dynamische of gecontroleerd biologische teelt, bijvoorbeeld olijfolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, kokosvet, palmvet, etherische oliën en balsamische toevoegingen.

Wat is de zin van het gebruik van gecontroleerd biologisch geteelde grondstoffen in was- en reinigingsmiddelen?

In oude culturen was het reinigen van lichaam en kleding een ceremoniële handeling. Door ritueel wassen bevrijdde de mens zich van verontreinigingen van laag allooi, om zich dan geheel schoon met zijn geest bezig te houden. Het reinigen van lichaam en ziel/geest hoorde bij elkaar, vormden één geheel.

Tegenwoordig lijkt het wassen, schoonmaken en spoelen werk te zijn dat men zo snel mogelijk en liefst als bijzaak wil doen – een noodzakelijk kwaad. En toch heeft het schone nog steeds een aanzienlijke geestelijke betekenis: waarom voelen we de behoefte aan schone kleding? Waarom voelen we ons in een bed met fris beddengoed zo bijzonder prettig? Waarom willen we het huis opruimen en schoonmaken voordat er bezoek komt of we een feest houden? Ordelijk en schoon hebben iets bevrijdends en bevredigends, dat ook effect heeft op onze ziel.

Dat de middelen waarmee we wassen en reinigen, ook bij dit gevoel van schoon zijn moeten passen, is niet meer dan consequent. Want middelen die niet echt “schoon” zijn, geven wel een schone indruk, maar bedriegen ons met een gevoel van "schoon door glans", "voelt heerlijk zacht aan" of "witter dan wit".

Bij het ontwikkelen van de samenstelling van was- en reinigingsmiddelen is er keus uit een groot aantal stoffen afkomstig uit mineralen, planten, dieren en aardolie. Als we het genoemde criterium willen toepassen, wordt de keus beperkt tot zuiver minerale en plantaardige ingrediënten. Mineralen en planten zijn van zichzelf zuiver. Pas bij dieren en mensen komt uitscheiding voor en ontstaat de behoefte om schoon te zijn.

Aardolie is een plantaardige substantie, die zonder lucht en licht en onder hoge druk in vroege tijdperken is ontstaan. In diepe aardlagen verborgen vervult aardolie zijn taak in het levensorganisme van de aarde. Wanneer aardolie aan het licht wordt gebracht, is het een substantie die vijandig is tegen leven, die akkers vernietigt, door natuurlijke organismen nauwelijks afgebroken kan worden en als brandstof en energiebron wezenlijk verantwoordelijk is voor de besmetting van de atmosfeer met CO2.

Dit “Reinheitsgebot”, dat alleen minerale en plantaardige grondstoffen toestaat en met name petrochemisch verkregen substanties verbiedt, heeft echter maar een zeer beperkte waarde. Door de conventionele teeltmethoden worden de planten in hun ontplooiing belemmerd en vergiftigd en wordt ze geweld aangedaan. De plant kan onder de “normale” teeltmethoden niet meer in volle mate plant zijn. Alleen al door het gebruik van kunstmest worden de wortels drastisch verkort.

Bladeren, bloesem en vruchten worden groot en papperig, de smaak verwatert en de geur wordt minder. Wegens monoculturen en het ontbreken van een geordende vruchtwisseling worden bij conventionele teelt regelmatig middelen tegen onkruid, tegen schadelijke dieren en voor het vergroten van de opslagstabiliteit gespoten. Vervuiling door restanten in de planten is onvermijdelijk en daarom officieel toegestaan. Zuiver op opbrengst gerichte variëteiten drijven de natuurlijke eenzijdigheden van planten en dieren ten top en nog verder, zoals bij koeien, die hun sterk gefokte uier alleen met grote moeite over de grond kunnen slepen, of graan dat alleen nog met behulp van chemische halmverkortingsmiddelen zijn aren kan dragen. De gentechniek doet de natuur nog een graad meer geweld aan. Door de ingreep in de celkern wordt de plant een ingrijpende verandering in zijn stofwisseling opgedrongen – uit louter materieel belang en zonder enig begrip voor het wezen van de plant.

Planten die zo behandeld worden en grondstoffen afkomstig van zulke planten, zoals vette oliën of etherische oliën, hebben vergeleken met planten uit biologisch-dynamische of gecontroleerd biologische teelt een groot deel van hun vitaliteit en uitstraling verloren. Met behulp van holistische onderzoeksmethoden, zoals spagyrische kristallisatie of biofotonenmeting, kunnen de kwaliteitsverschillen tussen plantaardige grondstoffen uit biologische teelt en conventioneel geteelde planten op een indrukwekkende manier zichtbaar worden gemaakt.

Nu zou men kunnen denken dat door de chemische transformatie van bijvoorbeeld oliën naar zeep met behulp van loog en hitte niets meer van de biologische uitgangskwaliteit overblijft. Maar de spagyriek zelf bewijst het tegendeel: hier worden planten een aantal uren met water en alcohol in de warmte opgelost, er worden plantendelen bij meer dan 600 °C verast en gecalcineerd. De zo verkregen spagyrische essenties en zouten vertonen een toegenomen fotonenuitstraling, plastisch vermogen en werkzaamheid als de plant zelf de daarvoor benodigde hoge kwaliteit had. Doorslaggevend is kennelijk de uitgangskwaliteit van de plant en de navenante verdere verwerking.

In de Sonett producten gebruiken wij daarom een hoog gehalte aan oliën en etherische oliën uit biologisch-dynamische en biologische teelt.
(Nadere informatie vindt u in de uitvoerige beschrijvingen van de afzonderlijke producten.) In gevallen waarin geen biologische grondstoffen worden toegepast, zijn dit minerale stoffen of bestaan ze niet in biologische kwaliteit, zoals bij suikertensiden en kokosvetalcoholsulfaat, of wordt het gebruik wegens de hoge prijs beperkt. Het consequent nastreven van deze hoge kwaliteit behoort tot onze principes om menselijke en daarmee ook voor de natuur geschikte middelen voor het wassen en reinigen te produceren.

Deze focus van onze tweede kwaliteitsstap om zoveel mogelijk grondstoffen uit biologische teelt te gebruiken, hebban naast Sonett maar heel weinig andere fabrikanten van ecologische was- en reinigingsmiddelen.

      
Olijfboom Citroengras Koolzaad Lavendel

Kwaliteitsstap 3


De dynamische kwaliteit

Het derde niveau van de Sonett kwaliteit wordt bepaald door de balsamische toevoegingen en het gebruik van levensbevorderende techniek. Bovendien behandelen wij al het proceswater in onze vloeibare productie in een wervelketen bestaande uit 12 glazen eivormen, waarin het water, vrij stromend, prachtige wervelingen vormt en zich zo weer met energie kan opladen.
Oloid Waterwervelaar

De balsamische toevoegingen bestaande uit wierook, goud, mirre, laurier, olijfolie en rozenas bewerken wij ook ritmisch in de Oloid-menger en we voegen ze in kleine hoeveelheden toe aan de geproduceerde was- en reinigingsmiddelen. Het thema ritmische bewerking en toepassing van “levensbevorderende techniek” speelt voor zover wij weten op het gebied van was- en reinigingsmiddelen alleen bij Sonett een rol. Het is onze bedoeling aan de in principe levensvijandige centrifugale bewegingen van de roterende meng- en vulmachines door middel van deze ritmisch bewerkte balsamische toevoegingen een levensbevorderende lemniscatische bewegingsimpuls toe te voegen.

In eerste kristalanalytische onderzoekingen kon de bijzondere kwaliteit van de op deze manier behandelde toevoegingen zichtbaar gemaakt worden. U kunt hier zelf aan de hand van de kristalbeelden het effect van dit preparaat zien.

Kristalbeeld van de ritmisch bewerkte wasmiddeltoevoeging van Sonett. De kristallen zijn fijn gevormd en de plantachtige, stervormige structuur wijst op een hoge biologische waarde.
Kristalbeeld van het Sonett poederwasmiddel. De kristalstructuur van de Sonett wasmiddeltoevoeging is ook in het wasmiddel zelf duidelijk te herkennen.
Kristalbeeld van een megaperl-wasmiddel gemaakt van aardoliederivaten.