Yritys

Sonett – luontoa kunnioittavien, ekologisten pesu- ja puhdistusaineiden edelläkävijä vuodesta 1977

Sonett – tuotteet ovat kaupan lähes kaikissa Euroopan maissa. Kysyntä kasvaa tasaisesti myös Euroopan ulkopuolella. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Boden-järven läheisyydessä, Deggenhausertalin laaksossa.
 
Suomessa Sonett-tuotteita myyvät S-marketit, Prismat, hyvin varustetut K-kaupat sekä luomuun erikoistuneet erikoisliikkeet ja verkkokaupat.

 Sonett tänään 


Sijainti: Sonett sijaitsee Deggenhausenissa, Etelä-Saksassa lähellä Boden-järveä.

Henkilökunta:  v.2015 vakituisessa työsuhteessa n. 90 henkilöä. Näiden lisäksi läheisestä Camphill-yhteisöstä 25 henkeä suojatyöpaikan turvin. Sonettin kasvu jatkuu.
 

Yrityksen juridinen tausta:
Sonett GmbH (suomeksi Oy),
Sonett Vermögensverwaltung GmbH (omaisuudenhallintayhtiö),
Stiftung Sonett (säätiö).

Yrityksen johto:  
Beate Oberdorfer, elintarvikekemisti 

Gerhard Heid, talousasiantuntija

Markkinat, jakelualue:
Sonett –tuotteita myydään yli 45 maassa. Suurin jakelukanava on ekologisiin ja luomutuotteisiin erikoistuneet kaupat.
 


Sonett Building

 

Alkuidea ja päämäärä


Sonett syntyi ajatuksesta kantaa vastuu puhtaasta vedestä kaiken elämän mahdollistajana. Vesi itsessään on pesemisen tärkein ja tehokkain aine. Kun pesuaineiden valmistuksessa käytetään nopeasti ja täydellisesti hajoavia raaka-aineita, kuten aitoja kasvipohjaisia saippuoita, sokeritensidejä ja kivennäisaineita, kuten soodaa ja silikaatteja, lisätään veden puhdistuskykyä. Samalla huolehditaan siitä, että pesuaine palautuu häiriöttä luonnonkiertoon.  Yleisesti ottaen peseminen ja puhdistaminen ovat “kulttuuritekoja”, jotka toki ovat hyödyksi ihmiselle, mutta saastuttavat veden. Sonett katsoo, että sen tehtävä on huolehtia siitä, että pesu- ja puhdistusaineet ovat tehokkaita ja samalla sopusoinnussa luonnon ja ennen muuta veden kanssa. 

Tausta


Yrityksen filosofia pohjautuu antroposofiasta lähtöisin olevalle hengentieteelle.
 

Pisarakuvamenetelmä

Kauan aikaa sitten 1960-luvulla luonnontieteilijä Johannes Schnorr tutki ja analysoi virtausliikkeitä alan tutkimuslaitoksessa Institut für Strömungswissenschaften (Institute for Flow Sciences) Herrischriedin kaupungissa. Siitä sai alkunsa Sonettin pesu- ja puhdistusaineiden valmistus.
Veden laatuanalyysiin kuuluu normaalisti yksittäisten ainesosien, kuten raskasmetallien, orgaanisten klooriyhdisteiden, kasvinsujojeluaineiden ym. tutkiminen. Tätä laajennettiin veden ja ennen kaikkea juomaveden tutkimiseksi holistisesti.Tämä toteutettiin nk. pisarakuvamenetelmällä (ks. kuva jäljempänä).

Pisarakuva paljastaa oleellisen veden laadusta.  Laadukas vesi on elintarvikkeiden tavoin elintärkeää.  Kehittämänsä menetelmän ansiosta Johannes Schnorr kykeni osoittamaan, jos juomavesi sisälsi tensidejä.  Pintajännitettä pienentävät aineet jätevesissä eivät hävinneet puhdistuslaitoksissa ja ne palautuivat luontoon vain osittain. Näitä jäämiä löytyi pohjavesistä, järvistä ja joista, missä ne muodostivat valtavia vaahtokerroksia suluissa ja padoissa. Vasta vuosia myöhemmin lainsäädännöllä määrättiin minimivaatimukset pesuaineiden hajoamiselle.

Pisarakuvien antaman tiedon perusteella Johannes Schnorr sai idean luoda sellainen innovatiivinen ja ympäristöystävällinen pesua tehostava aine, joka olisi nopeasti ja täysin luontoon hajoava. Samalla olisi tärkeää käyttää raaka-aineita valmistuksessa niin vähän kuin suinkin pesutulosta huonontamatta.

Tässä oli Sonettin  kumulatiivisesti pesutarpeen mukaan lisättävien puhdistusaineiden synty.

Lähdevesi
hyvälaatuinen
Vesijohtovesi
keskilaatuinen 
Pyykinpesuaineen sisältämää tensidiä
vedessä
                           


Lähde: Learning to Understand Water, Institute of Flow Sciences,
Herrischried 1995
 


 

Tuotannon ”dynamisointi”

on tärkeää. Sillä on vettä elävöittävä vaikutus. Esim. tuotannossa tarvittava vesi kiertää 12 ovaalinmuotoisen lasiastian lävitse. Käyttöveden ”renaturoimiseksi” tuotteisiin lisätään Oloid-rytmin mukaisesti valmistettuja ainesosia. (Oloid-käsite ei Suomessa ole tunnettu. Siinä muodon avulla tuotantoprosessissa saadaan vähästä enemmän, esim. energiatehoa jätevesien puhdistuksessa tai Sonettin tapauksessa pesutehoa pienellä annostuksella).

 

Raaka-aineiden valintaan

kiinnitetään suurta huomiota. Kaikki valmistusaineet ovat täysin hajoavia eikä niiden tiedetä aiheuttavan ammattikäytössä tunnettuja herkistymisiä (hajusteet ovat aitoja, eteerisiä öljyjä).  SONETT-tuotteet eivät sisällä entsyymejä, petrokemiasta peräisin olevia tensidejä, synteettisiä hajusteita, väri- tai säilöntäaineita, kirkasteita eikä valkaisua lisääviä aktivaattoreita.
 

Valmistusaineet ovat pääsääntöisesti biodynaamisesti tai luomuviljeltyjä

Käytetyistä öljyistä oliivi-, rapsi-, kookos- ja palmuöljy ovat 100%:sti, aidot, haihtuvat öljyt 100%:sti luomua.
 

Energialähteenä 

SONETTilla  on naapuruston tarjoama vesivoima (50% sähkön tarpeesta) ja toisen puolen toimittaa GREENPEACE ENERGY. SONETTIN yhteistyökumppanin Lehenhofin Camphill-verstaiden kanssa on hankittu yhteiset hakelämmityslaitteet.

Tarkkailunalaista valmistusta luomusääntöjen mukaisesti

SONETTin koko tuotevalikoima on sertifioitu ECOGARANTIE -ympäristökriteerien mukaisesti. Sertifiointi  arvostetaan luontaistuotealan tärkeimmäksi pesu- ja puhdistusaineiden osalta. Omavalvonnan lisäksi SONETTista riippumaton taho tarkastaa säännöllisesti sen, että tuotteet ja niiden valmistus tapahtuu sovitulla tavalla. Hyväksytyn tarkastuksen merkkinä tuotteissa on ECOCONTROL -leima. Lisätietoa tarkkailusta ja SONETTin omavalvonta- ja laatukriteereistä saa valmistajan kotisivuilta. (Tehdas saa käyttää mm. luomulaatuista etanolia tuotteiden raaka-aineena.).

Korkein saatavilla oleva CO2 –standardi hiilijalanjäljen pienuudesta:    
Tämä sinetti takaa, että yrityksen kaikissa tiloissa ja tuotantovaiheissa aiheuttamat CO2 –päästöt on analysoitu täysin läpinäkyvästi. Tarkastuksen perusteella todettu, että sähkön ja lämmön kulutuksessa Sonett aiheuttaa tuskin lainkaan CO2-päästöjä.

 

Kestävän kehityksen yritysjohdon sertifikaatti

Sonett sai v. 2015 CSE:n (Certified Sustainable Economics) laatuvaatimukset täyttävän tunnuksen. Sertifikaatin myöntää kansainvälinen Sovelletun yritysetiikan yhdistys (Association for Applied Business Ethics). Tämä merkki kohdistuu yritykseen kokonaisuutena;  itse tuotteet muodostavat siitä vain osan. Ekologisten vaatimusten lisäksi paino on yrityksen sosiaalisessa ja eettisessä toiminnassa.
 

Yhteistä omaisuutta

Meille yritys ei ole yksityisasia, vaan pikemminkin yhteistä hyvää.
Tästä syystä Sonettin osakkeet on siirretty voittoa tavoittelemattomaan säätiöön.  Yhteistä hyvää rakentavan säätiön tehtävä on tukea veteen liittyvää tutkimusta, kehittää vaihtoehtoisia testausmenetelmiä käytettäväksi eläinkokeiden sijaan, kouluttaa tekijöitä muotovoimatutkimukseen ja edistää antroposofiaan pohjautuvia ekologisia, kulttuurisia ja taiteellisia aloitteita.
 
Edellä mainittu muutos omistuksessa johti siihen, että Sonettia ei voi kaapata, myydä tai pilkkoa. Yrityksen perusta oli näin valettu tulevaisuuden turvaksi ja menestykseksi. Yrityksen menestys ei ole riippuvainen siitä, löytyykö sille jatkaja perheen parista tai riittävätkö rahat tulevaisuuden investointeihin. Kyse on puhtaasti siitä, että henkilöt ovat kykeneviä ja vapaita johtamaan Sonettia sen alkuperäisen hengen mukaisesti. Johtolauseena on:
 
SONETT
pesu- ja puhdistusaineet
veden ehdoilla,
elämää kunnioittaen

Sonett-logo

                    

Valmistus


Sonett valikoiman nestemäiset ja jauhemuodossa olevat pesu- ja puhdistusaineet valmistetaan Sonettin tehtaalla Deggenhausenissa.
Nestemäiset saippuat valmistetaan kitkan aiheuttaman kemiallisen reaktion avulla niin, että öljystä tulee saippuaa ilman saippuanvalmistuksessa tavanomaisesti tarvittavaa suurta energiamäärää.
 
Valtaosan Sonett-tuotteiden kauppakunnostamisesta, esim. etiketöinnistä, suorittavat suojatyötä tarvitsevat henkilöt Lehenhofin kyläyhteisöstä. Yhteistyö mahdollistaa mm. sen, että Sonettilla on mahdollisuus palvella myös pieniä asiakkaita; joustava käytäntö mahdollistaa tuotteiden etiketöinnin kunkin kohdemaan mukaan. Yhteistyö on hedelmällistä myös Lehenhofin asukkaille, sillä työ on sosiaalista ja terapeuttista ja takaa ansiotulon erityistä huolenpitoa tarvitseville henkilöille

 

Yhteistyökumppanit


Sonettin tuotannosta lähes puolet menee vientiin, puolet myydään Saksassa. Kotimaan myyntikanavista luontaistuotealan tukkuliikkeet kattavat n. 90 %.  Laitosasiakkaat ovat tärkeä asiakaskunta.
 
Yritysfilosofian mukaisesti Sonett valmistaa korkealaatuisia ja ekologisia pesuaineita. Ne edellyttävät arvokkaiden raaka-aineiden hankintaa. Lisäksi tarvitaan aikaa ja työntekijöitä tuotantotapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Haasteista huolimatta yritys pyrkii tuomaan tuotteet markkinoille mahdollisimman edullisesti niin, että kaikkien on mahdollista käyttää niitä. Palasaippuoiden, saippuarouheen ja desinfiointiaineiden valmistuksessa tehdään yhteistyötä lukuisten pienten saksalaisten ja itävaltalaisten yritysten kanssa.
 
Sonett GmbH –yhtiömuotoisena alkanut työ on vuodesta 1996 lähtien jatkunut Deggenhausenin laaksossa, n. 15 km pohjoiseen Überlingenin kaupungista Boden-järven lähellä. Vajaakuntoisten aikuisten Camphill-kyläyhteisö työpajoineen sijaitsee Sonettin lähellä Lehenhofissa. Valtaosa tuotteiden etiketöinnistä ym. tapahtuu heidän avullaan. Yhteistyö mahdollistaa Sonettille joustavan toiminnan ja työntekijöille sosiaalisesti ja terapeuttisesti mielenkiintoisen työn ja ansiot.