De Nieuwe Band kiest voor Sonett en Bioclean en stopt met Ecover


Artikel van de Nieuwe Band Nieuwsbrief november 2014:

Zoals je van ons gewend bent, kiezen we al ruim 30 jaar voor producten die goed zijn voor mens en natuur. Daarom werken we volledig met producten uit de biologische (dynamische) landbouw waarbij biologisch hand in hand dient te gaan met duurzaamheid op sociaal- en milieu-gebied. Regelmatig staan we hierin voor uitdagende keuzes.
 
Zo hebben we besloten alle producten van Ecover per 1 november te saneren. Dat is geen gemakkelijke keuze geweest. Het is een complexe materie en er gaat in eerste instantie zeker omzetverlies mee gepaard. Toch kiezen we eenduidig voor merken die beter bij onze
uitgangspunten passen zoals Sonett en Bioclean. Met deze merken bieden we je daarmee nog steeds een volledig assortiment aan schoonmaakartikelen die meer rekening houden met de natuur en het milieu.
 
Ecover en synthetische biologie
Doorslaggevend bij onze keuze om alleen nog samen tewerken met Sonett en Bioclean, zijn de vergevorderde plannen van Ecover om gebruik te gaan maken van een algenolie die gemaakt is via synthetische biologie (syn bio) (door internationale milieugroeperingen ook wel “extreme genetische manipulatie” genoemd). Deze algenolie moet een goedkoper alternatief zijn voor palmpit- en kokosolie en zou volgens Ecover duurzamer zijn. Deze productiemethode is volgens een grote groep milieuorganisaties (*1) echter verre van natuurlijk en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit op aarde. Bovendien wordt Braziliaanse niet-biologische monocultuur rietsuiker gebruikt als “gastheer” voor de algen. Daarnaast stellen de milieuorganisaties dat er te weinig garanties zijn dat dit niet ten koste gaat van de regenwouden in de Amazone. De genoemde milieuorganisaties hebben Ecover daarom opgeroepen hier mee te stoppen. Nadat gesprekken met Ecover op niets uitliepen hebben ze deze zomer een online petitie opgezet waar in no-time tienduizenden consumenten hun handtekening onder hebben gezet. Ecover heeft daarop het gebruik van deze algenolie tot voorjaar 2015 uitgesteld. Het siert Ecover dat ze de introductie uitgesteld heeft. Echter, volgens de milieuorganisaties lijkt deze stap eerder ingegeven te zijn om een publiciteitsoffensief in te zetten om de synthetische biologie geaccepteerd te krijgen, dan dat Ecover af wil zien van het gebruik van deze technologie. Op een bijeenkomst mei dit jaar van syn bio bedrijven (waaronder Ecover’s leverancier Solazyme) werd gesproken over hoe syn bio door consumenten geaccepteerd kan worden. De huidige benaming zou moeten veranderen omdat synthetische biologie nare associaties oproept. Een aantal alternatieve namen kwamen naar voren als “natuurlijk” en “verkregen door fermentatie” want deze namen suggereren dat het om een natuurlijk proces gaat.
 
Ecover geen keurmerk
Merken als Sonett en Bioclean hebben Ecover ruimschoots ingehaald op het gebied van duurzaam- en milieuvriendelijkheid. Zo is begin 2000 het Ecogarantiekeurmerk opgericht om de wildgroei aan claims van groene wasmiddelen (zoals Klok Europees Ecolabel) tegen te gaan en controleerbare scherpe normen te hanteren. Zo goed als alle bekende pioniersmerken (zoals Sonett, Bioclean, Sodasan) van natuurlijke was- en schoonmaakmiddelen hebben bewust gekozen voor de normen van dit keurmerk (*2). Ecover was in eerste instantie ook betrokken bij het opstellen van de normen, maar haakte af omdat ze zich niet konden vinden in de verdergaande eisen m.b.t. het gebruik van natuurlijke ingrediënten en -productietechnieken.

Ecover bevat deels petrochemische grondstoffen
Producten van Ecover bevatten deels synthetische parfums en petrochemische wasactieve stoffen zoals natriumlaurylethersulfaat en 2-bromo-2-nitropropane- 1,3-diol (*3). Daarnaast blijft de vraag hoe natuurlijk het productieproces is van de enzymen die Ecover gebruikt. Enzymen hebben tevens als nadeel dat deze als rest achterblijven in kleding en schadelijk kunnen zijn voor de huid. Door mogelijke aantasting van het huidvet en huideiwit kunnen allergische reacties ontstaan.

Ecover principieel geen gebruik van biologische grondstoffen
Ecover suggereert met de term “bio-tensiden” dat ze biologische grondstoffen gebruiken, maar dat is helaas niet het geval. Ecover stelt dat het ethisch niet verantwoord is om biologische grondstoffen te gebruiken, omdat voedselvoorziening voor zeep gaat. Dat klinkt nobel, maar we zien niet in wat deze niet-biologische monocultuur aan rietsuiker (die nodig is voor de algenolie) met duurzaamheid te maken heeft. Ook met voedselsoevereiniteit, waarbij boeren weer zeggenschap krijgen over het land dat ze bewerken, heeft het niets te maken, want de suikerplantages zijn in handen van grote multinationals als Cargill. Producenten Sonett en Almawin (Bioclean) kiezen ervoor om niet alleen schoonmaakmiddelen te maken die tijdens het gebruik het milieu zo min mogelijk aantasten, maar waarbij ook de teelt van de grotendeels biologische grondstoffen een bijdrage levert aan het herstel van een vruchtbare aarde.

Ecover in de supermarkt
Een bijkomend aspect is dat Ecover ook steeds meer in de gewone supermarkt verkrijgbaar is. Dat was in de ons omringende landen al jaren het geval, maar nu dus ook in Nederland. De praktijk in bv. België laat zien dat Ecover veel goedkoper in de supermarkt staat dan in de natuurvoedingswinkel.

“Maar Ecover is goedkoper en ruikt lekkerder”
Het klopt dat in de aanschaf van de producten Sonett meestal duurder is dan Ecover. Dat is een rechtstreeks gevolg van de keuze voor de herkomst van de ingrediënten: kwaliteit heeft zijn prijs. In gebruik zijn meerdere Sonett producten echter toch gelijk in prijs of – in een aantal gevallen - zelfs goedkoper omdat je er veel minder van nodig hebt. Zo publiceerde het Duitse tijdschrift Öko Test maart dit jaar dat de prijs in gebruik per wasbeurt met wasmiddel “color” gelijk uit kwam. Van de Sonett allesreiniger hoef je maar 5-10ml per 10 liter water te gebruiken, daar waar Ecover aangeeft dat je van hun product 30-60 ml op 5 liter water dient te gebruiken. In gebruik is Sonett daarmee per reinigingsbeurt 7 x goedkoper dan Ecover. En dan de geur. Sonett gebruikt alleen geuren van natuurlijke ingrediënten daar waar Ecover deels synthetische parfums gebruikt die veel sterker zijn. De Sonett producten ruiken daardoor minder sterk en anders en dat is wennen. Vergelijkbaar met mensen die gangbare jam gewend zijn en voor de eerste keer biologisch fruitbeleg gaan eten. Omdat de papillen de zoete suikersmaak met eventueel kunstmatige aroma’s missen is vaak dan de eerste reactie dat ze het niet lekker vinden.

Keuzes maken: een terugkerende uitdaging
We realiseren ons dat Ecover in Nederland als pionier een enorme naam heeft opgebouwd en de grootste omzet in dit segment heeft. Ook bij ons. Er kleven voor ons echter inmiddels zoveel vraagtekens en bedenkingen aan hun ingrediënten en de herkomst ervan, dat we hebben besloten te stoppen met de verkoop. In de plaats daarvan zetten we vol in op merken die geen gebruik maken van op z’n minst bedenkelijke technologieën en ingrediënten. En daarmee maken we een keuze voor producenten waarbij wij aan alle kanten merken dat ze actief kiezen voor het gebruik van biologische grondstoffen en voor duurzaamheid. Dat we door onze keuze in eerste instantie “makkelijke” omzet verliezen (Ecover verkoopt zich tot nu toe zelf) en meer werk moeten maken van Sonett en Bioclean is voor ons de uitdaging die we graag aangaan. Midden jaren tachtig namen we eenzelfde besluit door samen met een handjevol natuurvoedingswinkels als eerste groothandel 100% te kiezen voor producten van biologische landbouw. In die tijd waren er nog heel veel goedverkopende niet-biologische producten in de natuurvoedingswinkels. Onze insteek was - en is - dat we biologische landbouw alleen een faire kans konden geven als we eenduidig voor biologisch en goede kwaliteit zouden kiezen. Waarin we stap voor stap steeds zoeken naar een balans tussen gestalte geven aan onze uitgangspunten en het waarborgen van de continuïteit van De Nieuwe Band. Soms nemen we daarin kleine passen of maken een pas op de plaats als we financiële beperkingen hebben. En nemen we grote stappen als we de ruimte ervaren om die stappen aan te gaan. Want we doen het voor de aarde, de mensen die haar bewerken en de consumenten die vol vertrouwen bij “hun” winkelier hun boodschappen doen.

Noten:
(*1) Opgesteld door: ETC Group, Friends of the Earth, Organic Consumers Association, Fair World Project, Alliance for Humane Biotechnology, Food and Water Watch, Institute for Agriculture and Trade Policy, Corporate Europe Observatory, GMWatch, Center for Food Safety, The Nature Institute, Ghent NY, Food & Water Europe
(*2) Zie de tabel bij deze Nieuwsbrief met de belangrijkste normen en verschillen tussen de keurmerken Ecogarantie, Ecocert en EU Eco Label. Deze tabel hebben we dankbaar overgenomen uit het septembernummer Bio Actief van Bioforum Vlaanderen. In de Biogarantie-normen voor natuurvoedingswinkels in België die zich willen laten certificeren (analoog aan in Nederland de Eko-certificering) wordt vermeld dat alleen die was- en schoonmaakproducten verkocht mogen worden met twee specifieke labels, namelijk Ecogarantie en Ecocert. Het artikel merkt op dat “zelfs merken die van oudsher een zeer ecologisch imago hebben, niet altijd een label gebruiken.” “De keuze om alleen Ecogarantie en Ecocert gelabelde producten toe te laten zorgt voor een beperkter aanbod in de Biogarantie winkels. Dit omdat in België deze gecertificeerde producten (nog) beperkt verkrijgbaar zijn”. Biogarantie spreekt dan ook uit dat “wanneer winkeliers duidelijk kiezen voor deze labels, ze fabrikanten stimuleren om zich te laten certificeren.” Want “zonder label is er geen garantie voor de consument”. Op dit moment is het nog niet zover dat daarmee producten zonder de genoemde keurmerken uit de winkels verdwenen zijn.
(*3) Enkele begrippen: Petrochemie – bereiding van chemische producten uit aardgas aardolie of steenkool. De tak van scheikunde die zich met de vervaardiging van basisgrondstoffen uit aardolie bezighoudt. 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol – ook wel bronopol genoemd. Deze stof zit in alle afwasmiddelen van Ecover en is zeer giftig voor waterorgamismen. Verder is bronopol irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Herhaald of langdurig contact ermee kan de huid gevoelig maken. Enzymen – natuurlijke enzymen zijn niet nadelig voor het milieu. Wel zijn sommige mensen gevoelig voor enzymen en ontwikkelen daardoor huidaandoeningen. Om aan een grote hoeveelheden enzymen te komen, wordt er vaak gebruik gemaakt van gentechnologie. Gentechniek – Bij genetische modificatie krijgt een plant of dier eigenschappen van andere organismes in plaats van de aangeboren soort eigenschappen. Gemanipuleerde organismen zijn moeilijk in te dammen, terwijl ze een ecologisch gevaar kunnen vormen en de langetermijneffecten zijn onbekend. Wasactieve stoffen – ook wel oppervlakte-actieve stoffen of tensiden (afkomstig uit het Engels) genoemd. Zij worden gebruikt in vrijwel alle was- en reinigingsmiddelen. Ze zorgen er voor dat het te reinigen materiaal/oppervlak volledig vochtig wordt. Zij verwijderen het vuil en houden het losgemaakte vuil in oplossing.


Additioneel Informatie:
http://www.huffingtonpost.com/erich-pica/ecover-come-clean-about-u_b_5658392.html

http://www.theguardian.com/science/political-science/2014/jul/08/what-syn-a-name